Forts. Kommunikationsfärdigheter

Här kommer ett filmavsnitt där vi går lite djupare in på kommunikationsfärdigheterna! Jag går igenom hur man på bästa sätt kan använda sig av positiva uttalanden, tydlighet och Jag-uttalanden. I nästa avsnitt kommer du sedan få ta del av en övning som fokuserar på att träna på kommunikationsfärdigheterna.

Fortsätt