Introduktion avsnitt 4

Välkommen till Avsnitt 4!

Kära kursdeltagare, nu har vi redan kommit så långt som till det fjärde avsnittet. Jag hoppas att övningarna, genomgångarna och filmklippen varit till hjälp.

I avsnitt 1 och 2 tittade vi närmre på anhörigas hälsa och välmående, bland annat med hjälp av livshjulet, samt hur obehagliga känslor som skuld och skam kan ta sig i uttryck. Vi har även haft lite fokus på den närståendes situation där vi gått igenom beroendesjukdomens komponenter och hur de olika stadierna för en förändring kan se ut. Jag hoppas även att intervjun med Totte i avsnitt 2 varit till stor hjälp, han gav många tips och råd till anhöriga. I avsnitt 3 låg fokus främst på kommunikation, bland annat hur man som anhörig kan hantera anklagelser, lägga tillbaka ansvar, använda sig av positiv förstärkning och öppna frågor.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer ingående på kommunikationsfärdigheterna. Positiv kommunikation är i de flesta avseenden väsentligt för att skapa en hälsosam relation. Du kommer få ta del av flera övningar, jag hoppas de kommer vara hjälpsamma för dig i olika situationer.

Och kom ihåg – då det kommer till alla sorters kommunikation rekommenderar jag dig starkt att alltid ha Trafikljuset i åtanke; är det rätt timing för samtal? Är lyset grönt, gult eller rött?

Stort lycka till i avsnitt 4!

Fortsätt