Grundkurs i Motiverande Samtal - DISTANS

Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). MI är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. Inom MI lägger man stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring ska bli möjlig. Detta sker bland annat genom att förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap.

Utbildningen ger dig de viktigaste, grundläggande färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt dagliga arbete.Målgrupp

MI rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som stöd inom flera olika områden där en person kan behöva genomföra livsstilsförändringar. Utbildningen riktar sig till alla yrkesverksamma som i sitt arbete motiverar andra människor till förändring, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, psykiatri, behandlingshem, arbetsförmedling och skola. Deltagarna behöver inga förkunskaper.Arbetsform

Detta är en webbaserad utbildning där all kommunikation sker på distans – via telefon, dator eller surfplatta. Undervisningen är framtagen av utbildaren Carina Bång som har stor erfarenhet av att hålla MI-utbildningar (över 300 utbildningar inom främst kommunen) samt skapa web- och distansutbildningar (för Skövde Högskola m.fl.) Innehållet varvas med videosamtal med utbildaren, inspelade föreläsningar, filmvisningar, individuella övningar och inlämningsuppgifter, inspelning av samtal och feedback på samtal.

Då stort fokus ligger på individens eget deltagande är kursen metodiskt utformad för att skapa engagemang, förenkla inlärningsprocessen och främja användandet av metoderna i individens arbete.


Kursupplägg

Materialet släpps på den här plattformen (Teachable) var fjärde dag (sedan dagen du registrerade dig). Materialet släpps totalt 6 gånger = 6 halvdagar (motsvarar 3 heldagars grundkurs). Vi kallar de här tillfällena för "Träffar".

Träffarna släpps därmed som följande:

  • Träff 1 - Dagen för registrering
  • Träff 2 - 4 dagar efter registrering
  • Träff 3 - 8 dagar efter registrering
  • Träff 4 - 16 dagar efter registrering
  • Träff 5 - 20 dagar efter registrering
  • Träff 6 - 24 dagar efter registrering
Tillgång: Som deltagare har du full tillgång till kursinnehållet 6 månader från dagen du registrerade dig här på Teachable. Därefter upphör registreringen och du kommer inte längre ha möjlighet att logga in på kursen.
Kursinnehåll – översikt

- MI-processen
- Motivation, diskrepans och ambivalens
- Viktiga komponenter för motivation
- Förändringshjulet (av Proschaska & Diclemente)
- Uppmärksamma och framkalla förändringsprat
- BÖRS (Bekräfta, Öppna frågor, Reflektivt lyssnande, Summera)
- Strategier och samtalsverktyg
- Att hantera motstånd – Disharmoni och dämpa bibehållandeprat
- Fallgropar för samtalsledaren
- Inspelning och feedback på samtal av utbildaren
- Kursintyg på genomförd grundkursPraktisk information

Datum: Rullande kursstart. Ta kontakt med utbildaren Carina Bång innan eller efter er anmälan och vi kommer överens om startdatum för kursen: [email protected].

Den största delen av kursmaterialet tar du som deltagare del av då det passar dig. Videosamtalen bokas in tillsammans med Carina Bång.

Kostnad: 4 600 kr exkl. moms (5 750 kr inkl 25 % moms, varav moms 1 150 kr)

Du behöver: Dator/telefon med internetuppkoppling, högtalare & mikrofon el. hörlurar.

Kurslitteratur: 1 st bok (ingår ej i kurspriset): Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring av William R. Miller & Stephen Rollnick (2013). Finns bland annat på Adlibris och Bokus näthandel.


Din handledare


Carina Bång
Carina Bång

Carina Bång

Beteendevetare, cert. CRAFT-terapeut, kodare och supervisor i CRAFT. Även certifierad terapeut i CRA & ACRA. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Mitt namn är Carina Bång och jag var den första i Norden till att bli en certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor i CRAFT. Jag är också en del av Ph.D Robert Meyers Associates. Min handledare är grundläggaren för CRAFT, Ph.D. Robert J.Meyers.

Sedan år 2006 har jag engagerat mig i den anhöriges situation, bland annat genom att ge stöd i form av individuella samtal och kurser. Jag har publicerat två böcker "Du är viktig" (2017) och "Släpp kontrollen - Vinn friheten" som stöd för anhöriga som drabbas av någon annans missbruksproblem.

Jag jobbar också med att utbilda yrkesverksamma inom MI - Motiverande Samtal. Jag har till exempel haft över 100 undervisningstillfällen i MI, först och främst inom kommunal- och socialpsykiatrin. Sedan 2014 har jag fokuserat på att sprida CRAFT till anhöriga, kommuner och landsting i Sverige genom att certifiera och vägleda yrkesverksamma som vill bli certifierade CRAFT-terapeuter.

Just nu är jag den enda som är certifierad inom alla CRA-program (CRA*, CRAFT & ACRA*). För yrkesverksamma som jobbar med dessa program kan jag starkt rekommendera certifieringsprocessen. Den är otroligt lärorik och den feedback man får på de inspelade samtalen ökar programmets trovärdhet. Jag har en kandidatexamen i kriminologi och har vidareutbildat mig inom våld i nära relationer och rättspsykologi. År 2015 certifierade jag mig som handledare i sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

*CRA – Community Reinforcement Approach (för personer med missbruksproblematik)
*A-CRA – Adolescent Community Reinforcement Approach (för ungdomar med missbruksproblematik)


Varmt välkomna!

Kom igång!