MI-Metodstöd

Stöd till MI-metodstödjare på arbetsplatsen

Registrering - Gör så här:

 1. OBS! Viktigt! Ni behöver logga in på dator och använda Google Chrome för att kunna logga in.
 2. Klicka på knappen "Registrera dig" ovan
 3. Vid betalningen klickar ni på "Add coupon"
 4. Skriv in registreringskoden som medföljde MI-Metodstödjarmaterialet.
 5. Klicka på "Apply"
 6. Ange er e-postadress samt namn
 7. Godkänn villkoren
 8. Klicka på "Registrera dig"
 9. Ni omdirigeras till en ny sida för att skapa inloggning på webbplatsen. Ange önskat lösenord för framtida inloggning
 10. Tryck på "Fortsätt" - ni omdirigeras nu till onlineträffarna
 11. Bekräfta ert konto. Logga in på ert e-postkonto. Ni ska ha fått ett mejl som heter "Confirm Your Account". Öppna mejlet och klicka på "Confirm Email"


Viktig information

Inloggning: I framtiden får ni tillgång till onlineträffarna via den här länken. Vid inloggning använder ni samma e-postadress samt lösenord ni skapade vid registrering.

Tekniska problem & frågor: Vid tekniska problem kontaktar ni Teachables supportteam (engelska) via menyn -> ert namn -> "Contact". Vid frågor om materialet kontaktar ni Carina Bång: [email protected].

Tillgång: Ni har tillgång till metodstödjarmaterialet i 5 år. Om ni vill förlänga det sedan så kan ni kontakta Carina Bång.


INFORMATION - MI-METODSTÖDJARPAKET

Metodstödjarpaketet är till för er som tidigare har gått en grundkurs i MI-Motiverande samtal. Innehållet hjälper dig som metodstödjare att utveckla och integrera MI-färdigheterna i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen.

Materialet skapar struktur och ger metodstödjaren ett färdigt innehåll och en övningsbank vilket sparar förberedelsetid. Det har visat sig att när kollegor träffas, diskuterar och övar tillsammans samt ger och får feedback på samtal så ökar deras färdigheter och skicklighet i MI. Materialet består av en blandning av föreläsningar och övningar i Motivational Interviewing.

Not. Allt material inkluderat i MI-metodstöd är på svenska, inklusive frågor gällande materialet (mejlas till [email protected]). Materialet är placerad på den digitala kursplattformen Teachable, vars utformning (sidinformation, menytexter, registrering etc.) är på engelska. Teknisk support (frågor som inte rör Kamratstödjarmaterialet) sker på engelska via Teachables supportteam. Paketet är framtaget för arbetsgrupper om 8 personer.

© Coaching & Motivation Scandinavia AB (2019)


Din handledare


Carina Bång
Carina Bång

Carina Bång

Beteendevetare, cert. CRAFT-terapeut och supervisor i CRAFT. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates, utbildare i Motiverande samtal och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Mitt namn är Carina Bång och är stolt över att vara Nordens första certifierade CRAFT-terapeut, kodare och handledare. CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är ett evidensbaserat program som syftar till att stödja anhöriga till någon med beroendeproblem att både förbättra sitt eget mående och uppmuntra sin närstående till förändring och behandling. Min erfarenhet är att CRAFT är särskilt hjälpsamt för föräldrar till någon med beroendeproblem. Jag ingår i Ph.D. Robert Meyers Associates. Min handledare är grundaren av CRAFT, Ph.D. Robert J. Meyers. Sedan 2017 är jag även certifierad i CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) samt får certifiera andra i dessa program på svenska.

Min mamma har återberättat att jag vid 16 års ålder högtidligt förmedlade att ”I mitt liv ska jag bekämpa narkotika”. Tydligen hade jag redan då en klar bild av att jag ville hjälpa personer drabbade av beroendesjukdomen. Sedan företagets start (2006) har jag hållit över 200 kurser i Motiverande samtal (MI) och därtill utbildar jag i CRAFT, Återfallsprevention och Att behandla samsjuklighet. I mån av tid tar jag även emot personer för individuella samtal.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i de anhörigas situation och har publicerat två böcker som stöd för anhöriga drabbade av någon annans beroendeproblem. Boken ”Du är viktig!” (2017) vänder sig till anhöriga och specifikt föräldrar till en ungdom/vuxet barn med alkohol- eller drogproblem. 2012 publicerade jag boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” som vänder sig till personer som drabbats av drog- och alkoholberoende i nära relationer. Sedan december 2019 är jag en del av Insidans Expertpanel i Dagens Nyheter, där jag svarar på frågor som rör anhöriga och beroende.

I november 2023 publicerades även boken ”Beroende i praktiken: Förstå, bemöta & samverka” där jag är medförfattare och bland annat skriver om motivation, vad som påverkar förändring, samtalsledarens färdigheter och anhörigas situation. Boken riktar sig främst till yrkesverksamma och ger en fördjupad insikt om beroendeutveckling och effektiva verktyg för att skapa förändring.

*CRA – Community Reinforcement Approach (för personer med missbruksproblematik)
*A-CRA – Adolescent Community Reinforcement Approach (för ungdomar med missbruksproblematik)


Läroplan


  Träff 6 - Behandlarfällor & färdighetsträning
Available in days
days after you enroll
  Träff 10 - Analysera samtalet & ge feedback
Available in days
days after you enroll
  Avsnitt 11 - Spela in & ge feedback (+ reservövning)
Available in days
days after you enroll

Kom igång!OBS! Denna sida och allt innehållande material tillhör © Coaching & Motivation Scandinavia AB (Carina Bång). Kamratstödjarpaketet 2s innehåll (text, ljudklipp, övningsblad, föreläsningar etc.) får inte delas med andra företag, organisationer, yrkesverksamma eller privatpersoner. Undantag gäller för de yrkesverksamma som ingår i samma arbetsgrupp som den person (kamratstödjare) som anskaffat materialet. Undantag gäller även för personer vars förfogande av Kamratstödjarmaterialet godkänts av företagsägare Carina Bång.