Introduktion avsnitt 1

STORT VÄLKOMMEN TILL KURSEN!

Vilket bra och modigt beslut att söka kunskap och fokusera på dig själv dessa 6 veckor.

Här kommer en introduktionsfilm, lite grann om mig som är kursledaren samt lite grann om vad vi ska göra dessa träffar.

Kursen är upplagd med olika "lektioner" i varje avsnitt. Det är 6 avsnitt (en gång i veckan under 6 veckor).

Varje avsnitt innehåller introduktion, föreläsningar, filmer, bildspel, egna övningar som du får göra efter föreläsningsavsnitten, samt en hemuppgift (ibland flera) som du får arbeta med under kommande vecka.

På Facebook finns också en hemlig grupp för er som går den här webbkursen. Bli gärna medlem redan nu! Där kan du dela med dig av framsteg och svårigheter samt be de andra anhöriga om stöd och hjälp. Gruppen är hemlig, det är alltså ingen annan utomstående som kan se att du är med i gruppen. Däremot kommer de som också är anhöriga och med i gruppen kunna se ditt namn (not.: var alltid vaksam med vad du delar med dig av på sociala medier).

I början när man startar en kurs brukar man vara väldigt motiverad och vilja göra en massa förändringar direkt! Ta det lugnt! Jag rekommenderar att inte göra några stora förändringar eller genomföra några viktiga samtal de första veckorna, om du inte måste. Vecka för vecka kommer du lära dig fler strategier och verktyg som kan vara till hjälp för dig. Därför kan det vara bra att vänta några veckor.

Den här kursen är inriktad på att börja förändring genom att GÖRA annorlunda. Det är när vi gör annorlunda i vardagen vi ser vilken effekt förändringen har. Många gånger kan vi sätta upp ambitioner om en förändring. Vi vet ofta vad vi behöver och hur det ska göras. Men där är det vanligt att fastna, och det slutar med att vi inte gör någonting alls.

I den här kursen gör vi lite tvärtom. Vi GÖR förändring - och reflekterar sedan vad det gav för insikter och lärdomar, vad som var bra och vad vi kanske behöver utveckla ännu mera.

Nu ska jag inte bli långdragen, utan vi kör igång!

ALLT GOTT!

/Carina

© Carina Bång - Eftertryck förbjudes - Gäller hela kursens innehåll